மது போதையில் கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி உயிருடன் மீட்பு

மது போதையில் கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி உயிருடன் மீட்பு

மது போதையில் கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி உயிருடன் மீட்கப்பட்டார்.
12 Feb 2023 6:30 PM GMT
கிணற்றில் விழுந்த எருமை மாடு உயிருடன் மீட்பு

கிணற்றில் விழுந்த எருமை மாடு உயிருடன் மீட்பு

கிணற்றில் விழுந்த எருமை மாடு உயிருடன் மீட்கப்பட்டது.
27 Sep 2022 6:26 PM GMT