ரித்மிக் ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் - பல்கேரியா தங்கம் வென்றது

ரித்மிக் ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் - பல்கேரியா தங்கம் வென்றது

சர்வதேச ஜிம்னாஸ்டிக் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் போட்டியை நடத்தும் பல்கேரியா முதல் தங்கத்தை வென்று உள்ளது.
17 Sep 2022 2:55 PM GMT