இஸ்லாம்: சமூக நல்லிணக்கம் காப்போம்

இஸ்லாம்: சமூக நல்லிணக்கம் காப்போம்

‘இஸ்லாம்’, ‘முஸ்லிம்’ என்ற அரபுச்சொல்லிற்கு கூட முறையே ‘நிம்மதியைத் தருதல்’ என்றும், ‘நிம்மதியைத் தருபவர்’ என்றும் தான் பொருள்.
29 Nov 2022 9:18 AM GMT
சமூக நல்லிணக்க மனிதச் சங்கிலி போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்றி - திருமாவளவன்

சமூக நல்லிணக்க மனிதச் சங்கிலி போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்றி - திருமாவளவன்

சமூக நல்லிணக்க மனிதச் சங்கிலி போராட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு திருமாவளவன் நன்றி கூறியுள்ளார்.
12 Oct 2022 1:52 PM GMT
பெரியபாளையம், கும்மிடிப்பூண்டியில் சமூக நல்லிணக்க மனித சங்கிலி போராட்டம்

பெரியபாளையம், கும்மிடிப்பூண்டியில் சமூக நல்லிணக்க மனித சங்கிலி போராட்டம்

பெரியபாளையம், கும்மிடிப்பூண்டியில் சமூக நல்லிணக்க மனித சங்கிலி போராட்டம் நடந்தது.
12 Oct 2022 8:37 AM GMT