சினிமா விமர்சனம்: காட்டேரி

சினிமா விமர்சனம்: காட்டேரி

இது ஒரு சிரிப்பு பேய் படம். ‘காட்டேரி’ என்பதற்கு பழைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த மனிதர்கள், ‘மூதாதையர்கள்’ என்ற அர்த்தமும் உள்ளது.
12 Aug 2022 2:50 PM GMT