சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்:  அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுவிட்டது - சபாநாயகர் அப்பாவு

சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்: அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுவிட்டது - சபாநாயகர் அப்பாவு

சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுவிட்டது என்று சபாநாயகர் அப்பாவு கூறினார்.
4 March 2023 7:48 PM GMT