ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தியவர்கள் ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசு

ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தியவர்கள் ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசு

ஆருத்ரா நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தியவர்கள் ஆதாரங்களுடன் மனுக்களை அளிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
15 July 2022 3:19 AM GMT