விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க  சிக்கமகளூருவில் தற்காலிக குளம் அமைப்பு

விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க சிக்கமகளூருவில் தற்காலிக குளம் அமைப்பு

விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க சிக்கமகளூருவில் தற்காலிக குளம் அமைக்க நகரசபை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
19 Sep 2023 6:45 PM GMT