பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் பிரச்சனை தீர வங்கிகள் தங்குதடையின்றி வாங்க வேண்டும் - மக்கள் நீதி மய்யம்

பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் பிரச்சனை தீர வங்கிகள் தங்குதடையின்றி வாங்க வேண்டும் - மக்கள் நீதி மய்யம்

பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் பிரச்சனை தீர வங்கிகள் தங்குதடையின்றி வாங்க வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் தெரிவித்துள்ளது.
21 Sep 2022 3:50 AM GMT