கொட்டகை அமைத்து தரக்கோரி திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு ஆடுகளுடன் வந்து தம்பதி மனு

கொட்டகை அமைத்து தரக்கோரி திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு ஆடுகளுடன் வந்து தம்பதி மனு

கொட்டகை அமைத்து தரக்கோரி திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு ஆடுகளுடன் வந்து தம்பதி மனு கொடுத்தனர்.
24 April 2023 9:00 PM GMT