ஆடிக்கிருத்திகை விழாவையொட்டி கடந்த 1 வாரத்தில் திருத்தணி முருகன் கோவில் உண்டியல் காணிக்கை வசூல் ரூ.1¾ கோடி

ஆடிக்கிருத்திகை விழாவையொட்டி கடந்த 1 வாரத்தில் திருத்தணி முருகன் கோவில் உண்டியல் காணிக்கை வசூல் ரூ.1¾ கோடி

ஆடிக்கிருத்திகை விழாவையொட்டி கடந்த 1 வாரத்தில் திருத்தணி முருகன் கோவில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.1¾ கோடி வசூலானது.
28 July 2022 6:17 AM GMT