ஊர் கூடி ஊரணி காப்போம் இயக்கம் குறித்து விழிப்புணர்வு லோகோ - கலெக்டர் வெளியிட்டார்

'ஊர் கூடி ஊரணி காப்போம்' இயக்கம் குறித்து விழிப்புணர்வு 'லோகோ' - கலெக்டர் வெளியிட்டார்

மாவட்டம் முழுவதும் 75 நீர்நிலைகளை சுத்தம் செய்வது தொடர்பாக ‘ஊர் கூடி ஊரணி காப்போம்’ இயக்கம் குறித்து விழிப்புணர்வு லோகோவை கலெக்டர் வெளியிட்டார்.
4 Jun 2022 12:12 PM GMT