இந்தியா பற்றிய கட்டுக்கதைகளுக்கு இந்திய வம்சாவளியினர் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் - துணை ஜனாதிபதி ஜகதீப் தன்கர்

இந்தியா பற்றிய கட்டுக்கதைகளுக்கு இந்திய வம்சாவளியினர் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் - துணை ஜனாதிபதி ஜகதீப் தன்கர்

இங்கிலாந்தில் இந்திய வம்சாவளியினர் மத்தியில் பேசிய துணை ஜனாதிபதி ஜகதீப் தன்கர் இந்தியா பற்றிய கட்டுக்கதைகளுக்கு ஒவ்வொரு இந்திய வம்சாவளியும் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என கூறினார்.
6 May 2023 6:22 PM GMT