1,000 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் யாகூ நிறுவனம்

1,000 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் 'யாகூ' நிறுவனம்

யாகூ நிறுவனம் 1,000 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.
10 Feb 2023 6:13 AM GMT