பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து 2 மாணவர்கள் காயம்

பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து 2 மாணவர்கள் காயம்

சேரன்மாதேவியில் பள்ளி மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து 2 மாணவர்கள் காயம் அடைந்தனர்
27 Sep 2022 9:57 PM GMT