குமரியில் மெகா முகாம்:ஒரே நாளில் 17,668 பேருக்கு தடுப்பூசி

குமரியில் மெகா முகாம்:ஒரே நாளில் 17,668 பேருக்கு தடுப்பூசி

குமரியில் மெகா முகாம்:ஒரே நாளில் 17,668 பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது.
11 Sep 2022 5:19 PM GMT