இடிந்து கிடக்கும் அரசலாற்று பாலம்

இடிந்து கிடக்கும் அரசலாற்று பாலம்

காரைக்காலில் இடிந்து கிடக்கும் அரசலாற்று பாலத்தை சீரமைக்க கோரி மீனவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
16 July 2023 3:58 PM GMT