வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்ட சோழர் கால அனுமன் சிலை மீட்பு - தமிழ்நாடு போலீசில் ஒப்படைப்பு

வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்ட சோழர் கால அனுமன் சிலை மீட்பு - தமிழ்நாடு போலீசில் ஒப்படைப்பு

வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்ட சோழர் கால அனுமன் சிலை மீட்கப்பட்டு தமிழ்நாடு போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
25 April 2023 10:23 PM GMT