பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை?  காங்கிரஸ் கேள்வி

பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை? காங்கிரஸ் கேள்வி

‘பி.எம்.கேர்ஸ்’ என்னும் பிரதமர் நிதிக்கு ஏன் தணிக்கை இல்லை என்று காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
25 April 2023 8:04 PM GMT
நாடாளுமன்றத்தில் சீன அத்துமீறல் விவகாரம் எப்போது விவாதிக்கப்படும்? பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி

நாடாளுமன்றத்தில் சீன அத்துமீறல் விவகாரம் எப்போது விவாதிக்கப்படும்? பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி

சீன அத்துமீறல் விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் எப்போது விவாதிக்கப்படும்? என பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.
17 Dec 2022 9:57 PM GMT