விவசாய நிலங்களை அழித்துவிட்டு தொழிற்பேட்டை அமைப்பதா? வானதி சீனிவாசன் கண்டனம்

விவசாய நிலங்களை அழித்துவிட்டு தொழிற்பேட்டை அமைப்பதா? வானதி சீனிவாசன் கண்டனம்

விவசாய நிலங்களை அழித்துவிட்டு தொழிற்பேட்டை அமைப்பதா? என்று வானதி சீனிவாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
2 Dec 2022 5:17 PM GMT