திருவள்ளூரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாமில் மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு

திருவள்ளூரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாமில் மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு

திருவள்ளூரில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாமில் மாவட்ட கலெக்டர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
14 Nov 2022 11:57 AM GMT