பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்களை கவனமுடன் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் - ஆசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்...!

பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்களை கவனமுடன் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் - ஆசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல்...!

தேர்வுத் துறைக்கு அவப்பெயர் ஏற்படாதவாறு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்களை கவனமுடன் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என ஆசிரியர்களை கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
29 March 2023 1:04 AM GMT