ஒரு நாள் போட்டி எண்ணிக்கையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியது தேவை ஏதும் வரவில்லை - ஐ.சி.சி. கருத்து

"ஒரு நாள் போட்டி எண்ணிக்கையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியது தேவை ஏதும் வரவில்லை" - ஐ.சி.சி. கருத்து

ஒரு நாள் போட்டி எண்ணிக்கையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியது தேவை ஏதும் வரவில்லை என்று ஐ.சி.சி. தலைமை செயல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
27 July 2022 9:30 PM GMT