காஞ்சீபுரத்தில் மார்க்கெட் கட்டிடம் அமைக்கும் பணி - அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தொடங்கி வைத்தார்

காஞ்சீபுரத்தில் மார்க்கெட் கட்டிடம் அமைக்கும் பணி - அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தொடங்கி வைத்தார்

காஞ்சீபுரத்தில் மார்க்கெட் கட்டிடம் அமைக்கும் பணியை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் தொடங்கி வைத்தார்.
7 July 2023 11:25 AM GMT