2024 ஒலிம்பிக்கிற்கு முன்பு அணியின் நிலையை அறிய எப்ஐஎச் புரோ லீக் உதவும்: இந்திய ஆக்கி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத்

2024 ஒலிம்பிக்கிற்கு முன்பு அணியின் நிலையை அறிய எப்ஐஎச் புரோ லீக் உதவும்: இந்திய ஆக்கி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத்

2023-2024ஆம் ஆண்டிற்கான எப்ஐஎச் புரோ லீக் சீசன் 5-க்கான ஆட்டங்களை சர்வதேச ஆக்கி கூட்டமைப்பு(எப்ஐஎச்) அறிவித்துள்ளது.
23 July 2023 5:42 AM GMT
பாகிஸ்தானில் ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றுகள்சர்வதேச ஆக்கி சம்மேளனம் அறிவிப்பு...!!

'பாகிஸ்தானில் ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றுகள்'சர்வதேச ஆக்கி சம்மேளனம் அறிவிப்பு...!!

சர்வதேச ஆக்கி சம்மேளனம் (FIH) அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்றுகளை பாகிஸ்தானில் நடத்த உள்ளது.
11 July 2023 7:28 AM GMT