16 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்

16 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்

அரக்கோணம் தாலுகாவில் 16 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றம்
27 May 2022 6:20 PM GMT
  • chat