தயாராகி வரும் சிமெண்டு தடுப்புகள்

தயாராகி வரும் சிமெண்டு தடுப்புகள்

விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வைக்க சிமெண்டு தடுப்புகள் தயாராகி வருகின்றன.
26 July 2023 4:22 PM GMT