புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு

நாங்கூர் பகுதி பெருமாள் கோவில்களில் புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி சிறப்பு வழிபாடு திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்செய்தனர்
14 Oct 2023 6:45 PM GMT
பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமையைெயாட்டி ஆஞ்சநேயர், பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
14 Oct 2023 6:45 PM GMT
மதுரையில் புரட்டாசி சனிக்கிழமை சிறப்பு அலங்காரம்

மதுரையில் புரட்டாசி சனிக்கிழமை சிறப்பு அலங்காரம்

மதுரையில் புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி பெருமாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்தார்.
30 Sep 2023 9:54 PM GMT
கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமையையொட்டி பெருமாள், ஆஞ்சநேயர் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
30 Sep 2023 6:45 PM GMT
புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை முடிந்ததால் காசிமேட்டில் மீன் வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர்

புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை முடிந்ததால் காசிமேட்டில் மீன் வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர்

புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை முடிந்ததால் காசிமேட்டில் மீன் வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர். அவர்கள் போட்டி போட்டு தங்களுக்கு வேண்டிய மீன்களை வாங்கி சென்றனர்.
17 Oct 2022 4:37 AM GMT