மீண்டும் செந்நிறமாக மாறிய கடல்

மீண்டும் செந்நிறமாக மாறிய கடல்

புதுச்சோியில் மீண்டும் கடல் செந்நிறமாக மாறியதால் சுற்றுலா வந்த பயணிகள், பொதுமக்கள் அதிா்ச்சியைடைந்தனா்.
24 Oct 2023 4:59 PM GMT
ராக் பீச் புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிப்பு

'ராக் பீச்' புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிப்பு

புதுச்சேரி காந்தி திடலில் உள்ள ‘ராக் பீச்’ புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
28 July 2023 6:09 PM GMT