நீடாமங்கலத்தில், கடைகள் அடைப்பு

நீடாமங்கலத்தில், கடைகள் அடைப்பு

நீடாமங்கலத்தில், கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.
5 May 2023 7:15 PM GMT
பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்:  பொதக்குடியில் கடைகள் அடைப்பு

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்: பொதக்குடியில் கடைகள் அடைப்பு

பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்தையொட்டி பொதக்குடியில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.
6 Dec 2022 7:15 PM GMT