ராக் பீச் புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிப்பு

'ராக் பீச்' புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிப்பு

புதுச்சேரி காந்தி திடலில் உள்ள ‘ராக் பீச்’ புகையிலை இல்லா கடற்கரையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
28 July 2023 6:09 PM GMT