அமீரகத்தின் ராஷித் ரோவரை சுமந்து செல்லும் ஹக்குட்டோ-ஆர் விண்கலம், நிலவின் சுற்று வட்டப்பாதைக்குள் நுழைந்தது

அமீரகத்தின் ராஷித் ரோவரை சுமந்து செல்லும் ஹக்குட்டோ-ஆர் விண்கலம், நிலவின் சுற்று வட்டப்பாதைக்குள் நுழைந்தது

அமீரகத்தின் ராஷித் ரோவரை சுமந்து செல்லும் ஜப்பான் நாட்டின் ஹக்குட்டோ-ஆர் விண்கலம் நிலவின் சுற்று வட்டப்பாதைக்குள் வெற்றிகரமாக நுழைந்து தனது முதல் புகைப்படத்தை அனுப்பி உள்ளது.
28 March 2023 7:07 PM GMT