சந்திரயான் 3 வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ்

சந்திரயான் 3 வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ்

சந்திரயான் 3 விண்கலத்தின் வெற்றிக்கு அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
24 Aug 2023 1:05 AM GMT
ஜாம்பியாவில் தாத்தா வாழ்ந்த பூர்வீக வீட்டை பார்வையிட்ட அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி

ஜாம்பியாவில் தாத்தா வாழ்ந்த பூர்வீக வீட்டை பார்வையிட்ட அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி

அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி கமலா ஹாரிஸ் ஜாம்பியா நாட்டில் தனது தாத்தா வாழ்ந்த பூர்வீக வீட்டை பார்வையிட்டார்.
1 April 2023 4:36 PM GMT