பெண்கள் நலனில் அக்கறை காட்டுபவர்..!

பெண்கள் நலனில் அக்கறை காட்டுபவர்..!

எல்லா பெண்களுக்கும் சாதிக்கும் ஆசை இருக்கும். ஆனால் அதை செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும், வழிகாட்டுதல்களும் இல்லாமல் இருக்கும். அதை முறையாக வழங்கி வருகிறார், இந்துமதி.
20 April 2023 2:15 PM GMT
சீரான மாதவிடாய் சுழற்சி

சீரான மாதவிடாய் சுழற்சி

பெண் பருவமடைந்த முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் அதே நாளில் மாதவிடாய் வெளியேறாது. அதேபோல மாதவிடாய் நிற்கும் வயதை நெருங்கிய பெண்களுக்கும், மாதவிடாய் வரும் நாட்களில் வேறுபாடு இருக்கும்.
9 Oct 2022 1:30 AM GMT