உளுந்து விலை குறைந்தது


உளுந்து விலை குறைந்தது
x
தினத்தந்தி 30 Jan 2022 7:23 PM GMT (Updated: 30 Jan 2022 7:23 PM GMT)

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து விலை குறைந்து காணப்பட்டது.

விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து விலை குறைந்து காணப்பட்டது. 
உளுந்து 
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து 100 கிலோ மூடை ரூ.200 குைறந்து ரூ.8,100 முதல் ரூ.9,300 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு  ரூ.10,100 முதல் ரூ.11,100 வரையிலும், தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.7,300 முதல் ரூ.9,800 வரையிலும் விற்பனை ஆனது. 
பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடை ரூ.11,500 முதல் ரூ.11,900 வரையிலும், பாசிப்பயறு ரூ.8 ஆயிரம் முதல் ரூ.8,500 வரையிலும் விற்பனையானது.  துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ.100 விலை அதிகரித்து ரூ.6,400 முதல் ரூ.7,700 வரையிலும், துவரம் பருப்பு ரூ.10,700 முதல் ரூ.11,600 வரையிலும் விற்பனையானது. 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ  ரூ.4 ஆயிரம் முதல் ரூ. 4,400 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.3,400 முதல் ரூ.3500 வரை விற்பனையானது.  
வத்தல் 
முண்டுவத்தல் ரூ.27 ஆயிரம் முதல் ரூ.28 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.1,000 உயர்ந்துரூ.17 ஆயிரம் முதல் ரூ.19 ஆயிரம் வரையிலும், புது வத்தல்  ரூ.7ஆயிரம் முதல் ரூ.10,500 வரையும் விற்பனையானது.  
கடலை எண்ணெய் 15 லிட்டர் ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.2,730 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.4,208 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.78 விலை உயர்ந்து ரூ. 1,960 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ரூ.2,500 ஆகவும் விற்பனையானது. நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7,000 ஆக விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ. 4,900 ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ.2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது. சீனி 100 கிலோ ரூ.40 விலை குறைந்து ரூ.3,820 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால்  ரூ.5,700 ஆகவும் விற்பனையானது. 
பட்டாணி 
 பொரிகடலை ரூ.4,100 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம்  ரூ.3,400 ஆகவும், 2-ம் ரகம்  ரூ.2,880 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1,180 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.1,450 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. மசூர் பருப்பு  ரூ.9,200 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 17,500 ஆகவும், ஏ ரகம்  ரூ.18 ஆயிரம் ஆகவும், சி ரகம் ரூ.15,500 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம்  ரூ.11 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

Next Story