மொகரம் பண்டிகை


மொகரம் பண்டிகை
x

மொகரம் பண்டிகை நடைபெற்றது.

புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டையில் தெற்கு 3-ம் வீதியில் மொகரம் பண்டிகை முஸ்லிம்கள் சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது. இதில் இரவில் நடைபெற்ற தீமிதி நிகழ்வில் முஸ்லிம்கள் சிலர் தீக்குழியில் இறங்கிய போது எடுத்த படம்.


Next Story