சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை வேகத்தோடு விவேகமும் கொண்டு செயல்படும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை தெருவில் செல்லும் பொழுது கும்பிட்டுப் பேசுபவர்களாக விளங்கும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! ...
17 Sep 2022 9:04 PM GMT
சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை வாய்ப்பைத் தேடிச் செல்லாமல் தன்னைத் தேடி வரவைக்கும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக் கிரக...
16 Aug 2022 12:44 PM GMT
சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டுமென்று நினைக்கும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:26 PM GMT
சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரை சேவை செய்வதில் முன்னுதாரணமாகத் திகழும் சிம்ம ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 Jun 2022 12:46 PM GMT
சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சிம்மம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2022 முதல் 14-06-2022 வரைமற்றவர்களை வழிநடத்திச் செல்வதில் வல்லவர்களான சிம்ம ராசி நேயர்களே! வைகாசி மாதக் கிரக...
10 May 2022 2:56 PM GMT