சிம்மம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

சிம்மம் - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

27-12-2020 முதல் 20-12-2023 வரை ஆறில் வருகிறது சனி, அனைத்திலும் வெற்றி இனி! சிம்ம ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 5-ம் இடத்தில் சஞ்சரித்து...
23 May 2022 9:37 AM GMT
  • chat