கடந்த 50 நாட்களில் 4,970 பேர் சொகுசு பயணம்

கடந்த 50 நாட்களில் 4,970 பேர் சொகுசு பயணம்

கன்னியாகுமரியில் இருந்து வட்டக்கோட்டைக்கு இயக்கப்படும் சொகுசு படகில் கடந்த 50 நாட்களில் 4,970 பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
13 July 2023 6:45 PM GMT