தைவான்:  தினசரி நில அதிர்வுகள் எண்ணிக்கை 314-ல் இருந்து 89 ஆக குறைவு

தைவான்: தினசரி நில அதிர்வுகள் எண்ணிக்கை 314-ல் இருந்து 89 ஆக குறைவு

தைவானில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்திற்கு பின் இன்று காலை 8.12 மணி வரையில், மொத்தம் 681 அதிர்வுகள் தைவானை தாக்கியுள்ளன.
7 April 2024 9:36 AM GMT