ஆசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்: முதல் முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய அணி சாதனை

ஆசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்: முதல் முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய அணி சாதனை

இந்திய ஆடவர் அணி, முதல்முறையாக ஆசிய ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்றது.
4 Nov 2022 6:18 PM GMT