சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு போட்டி

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு போட்டி

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு போட்டி நடந்தது.
8 Sep 2023 10:47 PM GMT
பாண்டவர்மங்கலத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு  விழிப்புணர்வு போட்டி

பாண்டவர்மங்கலத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு போட்டி

பாண்டவர்மங்கலத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்தப்பட்டது.
20 Jun 2023 6:45 PM GMT
மதுவிலக்கு குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டி

மதுவிலக்கு குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டி

மதுவிலக்கு குறித்த விழிப்புணர்வு போட்டி நடந்தது.
29 March 2023 6:45 PM GMT
விழிப்புணர்வு போட்டி

விழிப்புணர்வு போட்டி

கல்லூரி மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு போட்டி நடந்தது.
19 Feb 2023 9:08 PM GMT