பட வாய்ப்புக்காக படுக்கைக்கு அழைத்தனர் - நடிகை இனியா வேதனை

பட வாய்ப்புக்காக படுக்கைக்கு அழைத்தனர் - நடிகை இனியா வேதனை

பட வாய்ப்புக்காக படுக்கைக்கு அழைத்தனர் என்று நடிகை இனியா அளித்துள்ள பேட்டியில் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
15 Oct 2023 9:09 AM GMT
பட வாய்ப்புக்காக படுக்கைக்கு அழைத்தனர் - நடிகை கிரண் புகார்

பட வாய்ப்புக்காக படுக்கைக்கு அழைத்தனர் - நடிகை கிரண் புகார்

பட வாய்ப்பு அளிக்க படுக்கைக்கு அழைத்தனர் என்று நடிகை கிரண் அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
27 Sep 2023 2:35 AM GMT