பொறியியல் மாணவர் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை

பொறியியல் மாணவர் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை

போபாலில் பொறியியல் மாணவர் ஒருவர் கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார்.
30 July 2022 10:46 AM GMT