போட் வயர்லெஸ் இயர்போன்

போட் வயர்லெஸ் இயர்போன்

ஆடியோ சாதனங்களைத் தயாரிக்கும் போட் நிறுவனம் நிர்வானா ஐயோன் என்ற பெயரில் வயர்லெஸ் இயர்போனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
6 April 2023 1:49 PM GMT