மாலை மாற்றும்போது மணமகன் கைப்பட்டதால் திருமணத்தை நிறுத்திய இளம்பெண்

மாலை மாற்றும்போது மணமகன் கைப்பட்டதால் திருமணத்தை நிறுத்திய இளம்பெண்

பெல்தங்கடியில் மாலை மாற்றும்போது மணமகனின் கைப்பட்டதால் இளம்பெண் திருமணத்தை நிறுத்திய பரபரப்பு சம்பவம் நடந்துள்ளது.
28 May 2022 9:43 PM GMT