பட்ஜெட்டை பாதிக்காத சமையல் முறைகள்

பட்ஜெட்டை பாதிக்காத சமையல் முறைகள்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வொரு நேரத்தில் தனித்தனியாக சாப்பிடாமல் சேர்ந்து சாப்பிடலாம். இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் குழம்பு, பொரியல் போன்றவற்றை சூடுபடுத்தும் வேலை குறையும். சமையல் எரிவாயு மிச்சமாகும்.
24 July 2022 1:30 AM GMT
2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டிற்காக ரூ.65,571.49 கோடி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது உத்தரகாண்ட் அரசு

2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டிற்காக ரூ.65,571.49 கோடி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது உத்தரகாண்ட் அரசு

உத்தரகாண்ட் அரசு, 2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டிற்காக ரூ.65,571.49 கோடி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது
14 Jun 2022 4:15 PM GMT