நிதிப் பிரச்சினை: 600 ஊழியர்களை நீக்கிய கார்ஸ்24 நிறுவனம்

நிதிப் பிரச்சினை: 600 ஊழியர்களை நீக்கிய கார்ஸ்24 நிறுவனம்

சாஃப்ட்பேங்க் மற்றும் ஆல்பா வேவ் குளோபல் ஆதரவு பெற்ற கார்ஸ்24 நிறுவனம் நிதிப் பிரச்சினை காரணமாக 600 ஊழியர்களை பணியைவிட்டு நீக்கியது.
19 May 2022 11:20 AM GMT