கட்டுமானத் தொழிலில் புதுமையான பொருட்கள்

கட்டுமானத் தொழிலில் புதுமையான பொருட்கள்

கட்டுமானத் தொழிலில் பெரும்பாலாக பயன்படும் கான்கிரீட், செங்கல், மரம், ஸ்டீல் தவிர தொழில்நுட்பம் காரணமாக நவீன முறையில் பல பொருட்கள் புதுமையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
22 Jun 2023 10:27 AM GMT
கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

ட்ரைவால், அதாவது உலர்ந்த சுவர் என்பது இன்றைய கட்டுமான துறையில் உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் ஆகும். ட்ரைவால் என்பது செயற்கையாய்...
5 Feb 2023 3:50 AM GMT