மக்கள் தொடர்பு முகாம்: 95 பயனாளிகளுக்கு ரூ.20¾ லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

மக்கள் தொடர்பு முகாம்: 95 பயனாளிகளுக்கு ரூ.20¾ லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

மக்கள் தொடர்பு முகாமில் 95 பயனாளிகளுக்கு ரூ.20¾ லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
12 Oct 2023 8:10 PM GMT