ஊழல் மிகுந்த நாடுகள் பட்டியல்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் தெரியுமா?

ஊழல் மிகுந்த நாடுகள் பட்டியல்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம் தெரியுமா?

உலகிலேயே ஊழல் மிகவும் குறைந்த நாடாக டென்மார்க் நாடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
30 Jan 2024 11:46 AM GMT